Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις Ιούνιος 16, 2024.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

ΑΦΟΙ Αβουρδιάδης Ο.Ε.Β.Ε Ο.Ε.Β.Ε.
3o ΧΛΜ. Κατερίνης-Νέας Εφέσσου, Ελλάδα
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@avourdiadis.gr
Αριθμός τηλεφώνου: +306946017301
ΑΔΑ: ΦΠΑ: 099933913

1. Γενικά

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Γερμανικό δίκαιο.