12/12/2022

 

Καλωσορίσατε στον επίσημο ιστοτόπο της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. Με την πρόσβαση στον ιστότοπό αυτόν ή στις άλλες διαδικτυακές μας κοινότητες, συναινείτε με τους ακόλουθους όρους χρήσης και όλα τα αντίστοιχα νομικά θέματα που συνοδεύουν αυτούς. Με την πρόσβαση ή τη χρήση των διαδικτυακών μας κοινοτήτων, συμφωνείτε να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης μας, δυστυχώς, θα πρέπει να σας ζητήσουμε να μην έχετε πρόσβαση στις κοινότητές μας. Τούτου λεχθέντος, μπορείτε πάντα να αλλάξετε γνώμη και θα σας καλωσορίσουμε πίσω.

Ανταλλαγή πληροφοριών των κοινοτήτων της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.

Κατά τη χρήση του ιστότοπου avourdiadis.gr ή των άλλων διαδικτυακών μας κοινοτήτων, ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες θα διατηρήσουμε εμπιστευτικά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις Πρακτικές & Δεσμεύσεις απορρήτου μας.

Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα εμπορικών σημάτων της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.

Το υλικό που δημοσιεύτηκε από την avourdiadis.gr στις διαδικτυακές κοινότητες της avourdiadis.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.. Με άλλα λόγια: Όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και τα συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, κλιπ ήχου, ψηφιακές λήψεις και συλλογή δεδομένων, είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. (ή άλλου μέρους που έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης του υλικού του στην εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.) και προστατεύεται από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η επιχείρηση Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. διατηρεί επίσης όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα για το περιεχόμενο που δημοσιεύει στις άλλες διαδικτυακές κοινότητες του, όπως το Instagram.

Σεβαστείτε το υλικό στις διαδικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.: Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, αναδιανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.. Τα εμπορικά σήματα και η εμπορική παρουσίαση της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε., με οποιονδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο που υποτιμά ή δυσφημεί την εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε..

Το υλικό που περιλαμβάνεται στις διαδικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς σκοπούς και σκοπούς αγορών: Αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε ότι δεν θα διανείμετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, τροποποιήσετε, εμφανίσετε ή δημιουργήσετε αντιγραμμένα έργα από ή εκμεταλλευτείτε τα περιεχόμενα των διαδικτυακών μας κοινοτήτων με οποιονδήποτε τρόπο. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε την εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. αβλαβή για οποιαδήποτε και όλες τις μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις που μπορεί να κάνετε σε οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο. Αναγνωρίζετε ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. και ότι σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. θα δικαιούται εντολές επιπρόσθετα οποιωνδήποτε άλλων ένδικων μέσων που διατίθενται βάσει νόμου ή δικαιοσύνης στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπος διεξαγωγής στα δικαστήρια που περιγράφονται παρακάτω.

Στο βαθμό που η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ή άλλη κατάλληλη αρωγή σε οποιοδήποτε ομοσπονδιακό δικαστήριο που βρίσκεται στην Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει το θέμα σε διαμεσολάβηση/διαιτησία όπως αναφέρεται παρακάτω, και εσείς συναίνεση στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο διεξαγωγής σε τέτοια δικαστήρια.

Περιορισμοί στη χρήση

Η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια για να δείτε αυτόν τον ιστότοπο και το υλικό τις αναρτήσεις της avourdiadis.gr στις άλλες διαδικτυακές κοινότητες και να κατεβάσετε ή/και να εκτυπώσετε τμήματα υλικού που ανακτήθηκαν από τις διαδικτυακές μας κοινότητες εφόσον ( α) χρησιμοποιείται μόνο για ενημερωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και (β) δεν αφαιρείτε ή αποκρύπτετε τη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ειδοποιήσεις. Κανένα μέρος της avourdiadis.gr ή του περιεχομένου που δημοσιεύεται από την εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. στις άλλες διαδικτυακές κοινότητες μας, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αντιγραφεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε..

Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. για:

 • απόκτηση μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις διαδικτυακές κοινότητες, τα δίκτυα ή τα συστήματα υπολογιστών μας,
 • παρέμβαση στη χρήση ή την απόλαυση των διαδικτυακών μας κοινοτήτων από οποιονδήποτε άλλον,
 • παραβίαση οποιουδήποτε νόμου σχετικά με τη χρήση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παρεμβολών ή διακοπής δικτύων ή ιστότοπων που συνδέονται με τις διαδικτυακές κοινότητές μας,
 • αντιγραφή οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου ή οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύτηκε από την εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. στις άλλες διαδικτυακές μας κοινότητες ή το περιεχόμενο εκτός από την τυχαία αποθήκευση σελίδων από έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου ή για τη δική σας προσωπική εξέταση αργότερα, ή
 • “κακόβουλες δραστηριότητες”, παρέμβασης ή διακοπής τις διαδικτυακές μας κοινότητες ή οποιουσδήποτε διακομιστές που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την υπηρεσία ή προωθούν οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα

Αποποίηση ευθύνης και όριο ευθύνης

Η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σας προσφέρει αδιάκοπη, λειτουργική χρήση των διαδικτυακών κοινοτήτων της: Τούτου λεχθέντος, δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στις διαδικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα ή ότι οι διαδικτυακές κοινότητες ή οι διακομιστές θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Εάν ενημερωθούμε για τυχόν ελαττώματα, θα κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό για να τα διορθώσουμε.

Κατανοήστε ότι η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό, αξίωση, ευθύνη ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από, προκύψει ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με: (1) τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις από τις δικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε., συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τεχνικών ανακρίβειων και τυπογραφικών λαθών· (2) τυχόν ιστότοπους τρίτων μερών ή περιεχόμενο σε αυτούς που έχουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση μέσω συνδέσμων στις διαδικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.. (3) κάθε πληροφορία που δημοσιεύεται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών που δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σχετικό ιστολόγιο· (4) τη μη διαθεσιμότητα των διαδικτυακών κοινοτήτων της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. ή οποιουδήποτε τμήματος των διαδικτυακών μας κοινοτήτων. (5) η χρήση των διαδικτυακών κοινοτήτων της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. από εσάς. ή (6) η χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή λογισμικού σε σχέση με τις διαδικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.

Ιστότοποι τρίτων

Για διευκόλυνση της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε., οι διαδικτυακές κοινότητες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή υλικό που είναι πέρα από τον έλεγχό της. Η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο σε άλλους ιστότοπους εκτός των διαδικτυακών κοινοτήτων μας. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου από εσάς υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική απορρήτου που επιβάλλονται από τον χειριστή του συνδεδεμένου ιστότοπου και η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνης σε σχέση με τη χρήση ενός συνδεδεμένου ιστότοπου.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης μας

Πάντα βελτιώνουμε και ενημερώνουμε τις διαδικτυακές μας κοινότητες για να βελτιώσουμε περαιτέρω την εμπειρία σας. Ως αποτέλεσμα, οι πολιτικές μας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται. Η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο από καιρό σε καιρό για οποιονδήποτε λόγο. Θα ειδοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές δημοσιεύοντάς τις εδώ. Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε σε αυτή τη σελίδα σε συνεχή βάση για τους πιο πρόσφατους Όρους Χρήσης μας.

Διαφορές και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπετε και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένου αυτού του σώματος δικαίου που σχετίζεται με σύγκρουση νόμων. Τα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία, ή η παραβίασή της, θα διευθετηθεί με δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους τρέχων ισχύοντες κανόνες. Εάν κινηθεί οποιαδήποτε διαιτησία ή άλλη διαδικασία για την επιβολή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας ή ζητημάτων που σχετίζονται με αυτήν, το ουσιαστικά κυρίαρχο μέρος, όπως καθορίζεται από την απόφαση του δικαστή, θα δικαιούται να ανακτήσει εύλογες αμοιβές δικηγόρων και άλλα έξοδα και έξοδα που προκύπτουν σε αυτή τη διαιτησία ή προχωρώντας από το άλλο μέρος, πέραν οποιασδήποτε άλλης απαλλαγής που δικαιούται αυτό το κυρίαρχο μέρος· υπό την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση ο δικαστής δεν θα έχει την εξουσία να επιδικάσει ποινικές αποζημιώσεις.

Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη, εκτός εάν αναγνωριστεί και συμφωνηθεί εγγράφως από εμάς. Οποιαδήποτε αιτία αγωγής που μπορεί να έχετε σε σχέση με τις διαδικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός έτους από την εμφάνιση της αξίωσης ή της αιτίας της αγωγής, διαφορετικά αυτή η αξίωση ή αιτία αγωγής θα παραγραφεί.

Παιδιά

Οι γονείς πρέπει πάντα να επιβλέπουν τα παιδιά τους ενώ βρίσκονται στο διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. δεν έχουν σχεδιαστεί ούτε προορίζονται για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από παιδιά κάτω των δεκατριών ετών. Για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τον Νόμο για την Προστασία του Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο, ζητάμε από τα παιδιά κάτω των δεκατριών ετών να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες στις διαδικτυακές κοινότητές μας.

Διεθνής χρήση

Η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. δεν δηλώνει ότι τα υλικά στις διαδικτυακές κοινότητες της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Εάν έχετε πρόσβαση στις διαδικτυακές κοινότητές μας εκτός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατανοήστε ότι οι διαδικτυακές μας κοινότητες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές ή/και συνδέσμους προς προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα ή απαγορεύονται στη χώρα σας.

Οδηγίες κοινότητας της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. για “Σχόλια”

Η ρίζα της λέξης κοινότητα περιλαμβάνει τις έννοιες της «συντροφιάς» και της «ευγένειας», καθώς και της «κοινής ευθύνης». Συμμετέχοντας εδώ, συμφωνείτε να είστε διαχειριστής της κοινότητας της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε., και έτσι να δημιουργήσετε τη συντροφιά, την ευγένεια και την κοινή ευθύνη όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες:

 • Πρέπει να είστε 13 ετών και άνω για να συμμετάσχετε σε αυτήν τη συνομιλία και εάν είστε μεταξύ 13-18 ετών, ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας σας πρέπει να έχει διαβάσει τους Όρους μας και να έχει συμφωνήσει μαζί τους για να συμμετέχετε.
 • Η γλώσσα είναι ένα ισχυρό εργαλείο—χρησιμοποιήστε το με προσοχή και σεβασμό. Προσβλητικά, άχρωμα, βλαβερά, επιζήμια, υποτιμητικά, προκλητικά, προσβλητικά, υβριστικά, ενοχλητικά, άσχημα… σχόλια δεν θα γίνουν ανεκτά. Περίοδος.
 • Όπως και στα καταστήματά μας, η διατήρηση ενός φιλόξενου και ασφαλούς περιβάλλοντος είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή να αφαιρεί σχόλια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. (Παρακαλώ σημειώστε: εάν ένα μέρος ενός σχολίου κριθεί μη επιτρεπτό, ολόκληρο το σχόλιο δεν θα δημοσιευτεί.)
 • Διατηρείτε το δικαίωμα να επισημάνετε οποιοδήποτε σχόλιο θεωρείτε ακατάλληλο για άμεσο έλεγχο και πιθανή κατάργηση από τους συντονιστές της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε..
 • Για να συζητήσετε άλλα πιεστικά θέματα της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.—γενικές εμπειρίες ή ερωτήσεις καταστημάτων, ερωτήσεις τοποθεσίας, επιχειρηματικές ερωτήσεις, νέες προσφορές πωλητών, ενδιαφέροντα απασχόλησης ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών, επισκεφθείτε τη σελίδα Επικοινωνία.
 • Το προσωπικό της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση με πελάτες, αλλά δεν θα εξετάσουν εσωτερικά ζητήματα ή θα απαντήσουν σε ερωτήσεις εκ μέρους της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε..

Διάφορα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από την παρούσα Συμφωνία και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν υπόλοιπων διατάξεων. Αυτή είναι η πλήρης Συμφωνία μεταξύ εσάς και της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες ή σύγχρονες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ εσάς και της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. σε σχέση με τέτοιο θέμα. Η παρούσα Συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει, να παραιτηθεί ή να τροποποιηθεί παρά μόνο από την εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. όπως προβλέπεται στο παρόν ή με άλλο τρόπο με γραπτή πράξη υπογεγραμμένη από την εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε.. Ούτε η παρούσα Συμφωνία, ούτε οποιοδήποτε δικαίωμα, υποχρέωση ή επανόρθωση βάσει της παρούσας είναι εκχωρήσιμα, μεταβιβάσιμα, μεταβιβάσιμα ή υποαδειοδοτούμενα από εσάς, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε., και οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης, μεταφοράς, ανάθεσης ή δευτερεύουσας άδειας θα είναι άκυρη. Η εταιρία Αφοί Αβουρδιάδη Ο.Ε.Β.Ε. μπορεί να εκχωρήσει, να μεταβιβάσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Συμφωνία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή επανόρθωση που απορρέει από την παρούσα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Καμία παραίτηση από κανένα μέρος από οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση βάσει του παρόντος δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη παραβίαση ή αθέτηση υποχρέωσης. Οποιαδήποτε επικεφαλίδα, λεζάντα ή τίτλος ενότητας που περιέχεται στο παρόν Συμφωνητικό εισάγεται μόνο για λόγους ευκολίας και σε καμία περίπτωση δεν ορίζει ή επεξηγεί οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη του παρόντος.