ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ

Σε μια άκρως βιομηχανοποιημένη εποχή είναι πολύ ευχάριστο να ξέρεις ότι κάποιοι εμμένουν ακόμα στη δημιουργία κομματιών που χαρίζουν στο χώρο μας και στη ζωή μας.